Büyük Veri Nedir? Nasıl İşimize Yarar?

Doğru bilgiyi doğru kaynaklardan en hızlı şekilde toplamak, en iyi iş kararını alabilmek için çok önemlidir. Big data tam da bu noktada hayatımıza giriyor. Türkçe’ye büyük veri olarak çevirdiğimiz kavram potansiyel veya satın almacı müşterilerinizin sürekli kayıt altına alınması ve yorumlanabilmesiyle oluşuyor. Bu veriler sosyal medya kanallarından alınabileceği gibi sizin farklı kaynaklardan elde ettiğiniz anlamlı veriler de olabilir.

Bu verilerle kullanıcılara ulaşabilir, onları ikna edebilir ve ihtiyaçları doğrultusunda satış yapabilirsiniz. Ancak başta da dediğimiz gibi bu sürecin başarılı olabilmesi, sorunları yaratıcı bir şekilde çözebilmesi için verilerin doğru ve işlenmiş olması gerekmektedir. Peki ama bu veriler sizin için neden bu kadar önemli?

Bilgi toplayarak ve kullanıcı davranışlarını öğrenerek doğru ürünü hedefleyen, doğru ürünü hedefleyerek para kazandıran ve verimliliği artıran hedeflenmiş ve kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmaya yardımcı olmak için kullanılabilir. Bu verilerle şirketler, kullanıcıları hedefleyebilir ve ardından kullanıcı davranışındaki kalıpları daha iyi anlamak ve tanımlamak için kullanabilir.

Gizlilik, gösterimleri ölçmek ve kullanıcı davranışını öğrenmektir. Video reklamların neredeyse dörtte birinin, insanlar değil, botlar tarafından görüntülendiğini zaten biliyoruz. Bu, dünyanın en büyük reklamcılık imkanının önemli bir gösterim yüzdesinin insanoğluna gösterilmediği anlamına geliyor. Reklam kampanyalarının amacı insanlara ulaşmak iken ve bu sürece bir sürü paralar yatırıyorken bu önemli bir detay haline geliyor. Bu duruma reklam dolandırıcılığı da denilmektedir.

Reklam dolandırıcılığı sorununun çözümü, analitik büyük veri platformlarıdır. Bu teknoloji, markaların hedeflenen tüketicilerin türünü tanımlamalarına olanak tanımakta ve böylece işletmelerin uygun ve en etkili erişimi ve etkiye sahip olmasını sağlamaktadır.

Ancak pazarı kontrol ettiğimiz de birçok işletmenin verilere sahip olabildiğini görürüz ancak altyapı yetersizliğinden ya da anlama ve analiz etme yeteneğinden yoksun olunduğu için bu verileri kullanamamaktadır. Ve bilirsiniz ki kullanılmayan veri, çöptür. İhtiyaçlar, bu verileri işlenebilir hale getirmektir. Teknoloji bu alanda gelişecektir.

Yeni teknolojilerin ortaya çıkışı, şirketlerin verileri daha akıllı, daha güvenli bir şekilde kullanmalarına izin verecektir. Başka bir deyişle, şirketler artık gelişmemiş bir altın yatağının üzerinde oturmaktansa hem alt çizgiyi hem de müşteri hizmetlerini iyileştirmek için verilerini madenden çıkarıp kullanabilecektir.

Bir cevap yazın