İLGİLİ KATEGORİYİ İNCELİYORSUNUZ: Genel

Yazılımda İpler Kullanıcının Eline Geçiyor: SaaS ve Yazılım Dünyasındaki Dengelerin Büyük Değişimi

Son yıllarda yazılım satın alma kararlarındaki süreç çok değişti. 15 yıl öncesinde, yazılım satışı gerçekleştirmenin yolu, şirketin en üst düzey yöneticileriyle yapılacak toplantılardan geçiyordu. O dönemi yaşayanların hemen gözünün önüne gelmiştir; büyük sunumlar, uzun teklif süreçleri ve sonrasında hararetli pazarlıklar! Yazılım satın alma kararı, bireylerin (yani yazılımı kullanacakların) kullanabilirliği değil, bir dizi farklı kriterin (maliyet, sistem uyumluluğu v.b.) uygunluğuna göre veriliyordu. Sonuç olarak şirketin hangi…

Devamını Oku

Yazıyı paylaş:

Saha Ekiplerinde Performans ve Verimlilik Yönetimi

Ölçeği ne olursa olsun 21. yüzyılda her işletmenin başarısında belirleyici olan saha ekibi ve saha satış performansıdır. Saha satış faaliyetleri; işletmenin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmesinde, hedef pazarlarında güçlü bir varlık sergilemesinde, kırılgan ekonomik konjonktürlerde rekabet gücünü korumasında kritik bir önem taşır. Stratejik planlamadan iş geliştirmeye, lojistikten reklam ve kurumsal iletişime tüm işletme birimlerinin çabalarının karşılığı ancak saha ekibi verimlilik ve yüksek performansıyla…

Devamını Oku

Yazıyı paylaş:

Saha takımları içi yeni bir yazılım kurarken karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri

Müşteri ilişkileri yönetimi veya saha yönetimi için geliştirilen CRM programları, şirket faaliyetlerini verimli, hızlı ve etkin bir şekilde çözümlemek için sıklıkla kullanılır. Yeni nesil teknolojiler ve hızla gelişen sektörel araçlar, diğer süreçlerde olduğu gibi CRM sistemlerinin de belli zamanlarda güncellenmesini gerekli kılar. Yıllar boyu kullandığınız sistemi değiştirmek ya da yeni iş yazılımlarına geçiş yapmak yeni alışkanlıkları beraberinde getirir. Yazılımın veya sistem altyapısının güncellenmesi hassas ve…

Devamını Oku

Yazıyı paylaş:

Saha Ekiplerinde Motivasyonu Arttırmanın 5 Yolu

Motivasyon hem iş hayatında hem de özel yaşamda verimliliği artıran en önemli unsurlardan biridir. Hemen her iş alanındaki tüm çalışanların motivasyonunun yüksek olması, büyümenin ve ilerlemenin ön koşulları arasında yer alır. Motivasyonun büyük önem taşıdığı iş kollarından birisi de saha satışıdır. Satış gücünün üst seviyede olması için satış temsilcilerinin amaca odaklanmış, istekli ve azimli olmaları ön şarttır. Fakat bu koordinasyonu sağlamanın çeşitli sebeplerden ötürü zorlaşma…

Devamını Oku

Yazıyı paylaş:

Perakende’de Mobil CRM’in önemi

Perakende alanında Mobil CRM önemi İşletmeler ve müşterileri arasında var olan interaktif etkileşimi yönetmek ve daha verimli kılmak için kullanılan yöntemler bütünü olarak tanımlayabileceğimiz müşteri ilişkileri yönetimi (Customer Relationship Management) kavramı, mevcut ve/veya potansiyel müşterilerden elde edilen verilerin kâr maksimizasyonu için hedeflere hizmet edecek biçimde düzenlenerek raporlanması esasına dayanır. Çağın gereksinimlerine ayak uydurarak dijitalleşen CRM uygulamaları, son dönemde kullanımı oldukça artan akıllı telefonlar ve tabletler…

Devamını Oku

Yazıyı paylaş:

Hedefler Yerine Neden Satış Aktivitelerini Yönetmelisiniz?

Hedefler yerine neden satış aktivitelerini yönetmelisiniz? Yoğun ve sert rekabetin yaşandığı günümüzde iş modelleri ve iş yapış tarzları değişiyor; müşteri beklentileri kadar işletmelerin stratejik hedefleri de büyüyor ve dönüşüyor. Ancak saha satış ekipleriyle ilerleyen işletmeler için hedefler daima yaşamsal bir önem taşıyor. Bu nedenle birçok işletme saha ekibi, performans yönetiminde çoğu kez ciro hedeflerini ölçüp denetleyerek ilerlemeyi seçiyor. Ciro hedeflerinin yakalanması uzun dönemli işletme hedefleri…

Devamını Oku

Yazıyı paylaş: