Oyunlaştırma ile Çalışanlarınızı Nasıl Motive Edersiniz?

Oyunlaştırma, kelime yapısı olarak yanlış anlaşılmaya oldukça müsait bir kelime. Ancak bahsedilenin oyunun uzun saatler alan veya insanların çalışmasını engelleyecek türden oyunlar olmadığını bilmek gerekiyor. Çünkü oyunlaştırma terimi organizasyonunuz için çok daha farklı ve bilimsel anlamlara geliyor.

Çalışanlarınızın, işe karşı ilgisini yükseltmek ve katılımlarını artırmak; müşterileriniz için ise size daha sadık olmalarını sağlama uygulamasıdır. Motivasyon, seçimler, etkileşimler ve ödüller oyunlaştırmanın temelini oluşturuyor. Örneğin; satış temsilcileri, belirli hedeflere ulaştıklarında ödül kazanır ve bu ödülleri elde etmek için birbirleriyle rekabet eder.

Tanınırlık ve rekabet hissi, güçlü bir motivasyon sağlar. Geri bildirimi ve süreçleri daha ilgi çekici hale getirmek, işin kalitesini ve verimliliğini artırmak için çalışma ortamında değerlendirme yapılmış olunur. Aynı zamanda, üretkenliği daha eğlenceli bir şeye dönüştürür.

Oyunlaştırmanın Faydaları:

  • Çalışan katılımını artırır: Çalışanlar, gündelik görevlerini daha büyük iştahla yapar.
  • Moral verir: İş yerinde verimli bir eğlence anlayışı getirir.
  • İstihdam ve üst düzey yetenek: Daha hevesli ve oldukça angaje bir işgücü oluşturabilirsiniz.
  • Marka sadakati:  Çalışanlara önemli bir şeyin parçası gibi hissettirir böylece işlerini büyük bir iştahla başkalarına anlatır ve gönüllü marka elçiliği yaparlar.
  • Daha iyi çalışan eğitimi programları: Öğrenme sürecini tekrar tekrar canlandırır.
  • Sağlıklı iş yeri rekabeti: Sağlıklı rekabet yaratmak ve daha yüksek verimlilik sağlamanıza yardımcı olur.
  • Çalışanlar arasında arzulanan davranışları teşvik eder ve etkiler.
  • Çalışan iş birliğini geliştirir.

Oyunlaştırma yazılımları, mevcut araçlara ve süreçlere entegre edilir. Örneğin; 2009 yılında Yapı Kredi Bankacılık Akademisi, YKB kent oyununu kurdu. Banka çalışanlarının, bankanın ürün ve hizmetleri konusundaki bilgi düzeylerini arttırılması için senaryolar ve sorulardan oluşan bir sanal şehir oyunuydu. Bu oyun kapsamında YKBA hem bütçe anlamında hem de iş sonuçları anlamında büyük başarılar elde etmiş oldu. Mevcut olan satış sürecini değiştirmiş oldular.

Oyunlaştırmayı en çok benimseten faktör ise, modern ofis hayatında derin sorunları çözmenin nasıl yardımcı olduğu olabilir. İnsanlar için sosyal hayat ve oyunlar dikkat çekici gelirken ofis yaşamı ve iş çok sıkıcıdır. Biri diğerinden daha çekicidir ve bu ikisini birleştirmek işleri yoluna koyacaktır.

Bir cevap yazın