icon-otomotiv icon-insaat icon-medikal icon-close icon-banka icon-endustri icon-customer icon-activity icon-target icon-report icon-rocket icon-down icon-calendar icon-data icon-personal icon-mobile icon-flag icon-team icon-right-secondary icon-kvkk icon-iso icon-lock icon-ip icon-dmz icon-reload icon-stats-down icon-stats-up icon-job icon-role icon-home icon-integrations icon-app-market icon-zoom icon-social-facebook icon-social-twitter icon-social-instagram icon-social-medium icon-social-youtube icon-social-spotify icon-social-linkedin

Daha Etkili Saha Ekibi Oluşturmanın 5 Yolu

Okuma Süresi: 2 dakika Şirketiniz, sizi ve markanızı temsil etmek için bir saha ekibi istihdam ediyorsa,

Şirketiniz, sizi ve markanızı temsil etmek için bir saha ekibi istihdam ediyorsa, bilmeniz gereken ilk şey bu alanda bir kişi tarafından bırakılan izlenimin tüm markayı temsil ettiğidir. Uyumlu ve ortak bir kültür oluşturmak için iletişimi sıkı tutmak önemlidir. Cybereason’ın pazarlama kurulu başkanı Mike Volpe’a göre hem yöneticiler hem de temsilciler arasındaki iletişimi iyileştirmek iki ana başlıkta toplanabilir.

1) Yöneticiler ve Temsilciler Arasında İletişimin Geliştirilmesi

a) Bilgiyi Paylaşmak

Saha ekibi, yöneticilerine bilgi anlamında geri bildirimde bulunmaları için bir araca ihtiyaç vardır. Genellikle pratik olması açısından bir mobil uygulama kullanılır. Sahadaki temsilcilerin aktif katılımını sağlayabilmek için bu uygulamanın kolay kullanabilirliği önemlidir. Bununla birlikte kullanılan uygulama veya uygulamaların alandan toplanan verileri otomatik olarak şirket sistemiyle de uyum sağlaması gerekir. Çünkü gelen rapor veya bilgilendirilmeler için uzun süreler beklenmemelidir. Böylece iletişiminiz ve stratejiniz elinizdeki araçlar kadar güçlü olabilir.

b) Hedefler Belirlemek

Ortak bir standarda odaklanmalarına yardımcı olmak için temsilcileriniz için kişisel ve ekipsel hedefler belirleyin. Ve bunların uygulanabilmesi için mutlaka yazıya dökün. Bu hedefleri temsilcilerin görebileceği bir yerde tutmak ve düzenli olarak kontrol etmek gerekir. Bu hedeflerin ilerlemesi sonucunda daha başarılı bir plan geliştirebilirsiniz.

c) Temsilcinizi Tanımaya Çalışın

Temsilciler, yöneticilerine ulaşıp bilgileri aktarmak konusunda her zaman rahat değildir. Doğru kanaldan iletişim yapmak, güven ve açıklık ilişkisi kurmak; temsilcilerin rahat bir şekilde soru sormasına ve önerilerde bulunmasına yardımcı olacaktır. Bu durum sahadaki bilgi akışını ve durum güncellemelerini artıracaktır.

2) Sahada Temsilciler Arasında Samimiyet Oluşturma

a) Ekibi Bir Araya Getirmek

Temsilcilerin konumu coğrafi olarak dağınık olsa bile herkesin buluşması ve etkileşime girmesi için zaman ve fırsat yaratmak takım içinde güçlü ilişkiler kurmanın ilk adımıdır. Temsilcilerin bizzat tanışabilmesi ve düzenli olarak bir araya gelebilmesi için toplantılar düzenleyin. Bu toplantılar, çalışanlara ekiple ilişkiler kurma ve şirket kültürünü içselleştirme zamanı verecektir. Dostluğa katkıda bulunmak için özel zaman ayırmak, nihai olarak şirket imajını ve felsefesini yansıtırken, temsilciler arasında bir araya gelerek dijital kanallardaki güçlü iletişim için temel oluşturabilecekleri bir birliktelik kazandıracaktır.

b) Günlük İletişimi Teşvik Edin

Ekip üyelerinin birbirlerinin başarılarına veya yer bildirimlerine kısa mesajlar atabilmesi sanal ortamdan da olsa ilişkileri sürdürmenin kolay bir yoludur. Temsilcilerin karşılaştıkları güçlüklerle ve o güçlüklerin üstesinden gelmek için kullandıkları stratejiler hakkında birbirleriyle rahatça iletişim kurabildiği dijital bir grup/mecra oluşturun. Bu durum kendi içlerinde danışan/danışılan ilişkileri geliştirmelerine yardımcı olur.

»