icon-otomotiv icon-insaat icon-medikal icon-close icon-banka icon-endustri icon-customer icon-activity icon-target icon-report icon-rocket icon-down icon-calendar icon-data icon-personal icon-mobile icon-flag icon-team icon-right-secondary icon-kvkk icon-iso icon-lock icon-ip icon-dmz icon-reload icon-stats-down icon-stats-up icon-job icon-role icon-home icon-integrations icon-app-market icon-zoom icon-social-facebook icon-social-twitter icon-social-instagram icon-social-medium icon-social-youtube icon-social-spotify icon-social-linkedin

Saha Ekiplerinde Motivasyonu Arttırmanın 5 Yolu

Okuma Süresi: 3 dakika Motivasyon hem iş hayatında hem de özel yaşamda verimliliği artıran en önemli unsurlardan biridir. Hemen her iş alanındaki tüm çalışanların...

Motivasyon hem iş hayatında hem de özel yaşamda verimliliği artıran en önemli unsurlardan biridir. Hemen her iş alanındaki tüm çalışanların motivasyonunun yüksek olması, büyümenin ve ilerlemenin ön koşulları arasında yer alır. Saha ekiplerinin daha başarılı olması için de mevcut motivasyonu arttırmanız gerekir.

Motivasyonun büyük önem taşıdığı iş kollarından birisi de saha satışıdır. Satış gücünün üst seviyede olması için satış temsilcilerinin amaca odaklanmış, istekli ve azimli olmaları ön şarttır. Fakat bu koordinasyonu sağlamanın çeşitli sebeplerden ötürü zorlaşma eğiliminde olduğu da bilinmektedir. Belli bir satış hedefinin olması, haftalık-aylık-yıllık kotaya ulaşamama, sektörel koşullar, maaştan tatmin olmama, prim usulü çalışma, ekip çalışmasının koordine edilmemesi ya da takım içi iletişim kopukluğu gibi sebepler çalışan motivasyonunu olumsuz yönde etkilemekte, bu da performans düşüklüğüne sebep olabilmektedir. Belli noktalara dikkat ederek bu gibi sorunları bertaraf etmek ve saha satış ekip çalışanlarının verimliliğini artırmak mümkündür.

Satış Ekiplerinin Motivasyonu Nasıl Arttırılır?

Saha satışında iyi noktalara gelinmesi için çalışanların başarılarının görülmesi ve ödüllendirilmesi önem arz eder. Çalışanların saha satışına yönelik eğitimler almaya teşvik edilmesi, sertifika programlarına yönlendirilmesi, başarıların ödüllendirilmesi ve takım içi birlikteliği güçlendirecek aktiviteler yapılması hem grup çalışmasına olumlu etki eder hem de çalışanların motivasyonu artırır. Ödüllendirme bu anlamda en fazla tercih edilen yöntemler arasında yer almaktadır. Özel eğitim ve sertifika programları, çalışanların bu alandaki yetkinliklerini artırmasını sağlayarak öz güven duygusunu güçlendirir. Ekip üyelerine sürprizler hazırlamak ise hem bireysel hem de toplu motivasyon aşılaması bakımından fark yaratmaktadır.

Satış Ekiplerinin Motivasyonu Nasıl Arttırılır?

1)İletişim Araçlarını Etkin ve Doğru Kullanma

İletişim araçlarının kullanımı saha satışında kritik öneme sahiptir. Hem motivasyonu artırmak hem de işlerin en doğru biçimde üstesinden gelmek için iletişimin çok üst seviyede seyretmesi gerekir. Bu iletişimin tüm ekip hiyerarşisi içerisinde sağlıklı biçimde işlemesi şarttır. Saha ile merkez ve ekip üyeleri arasındaki bilgi akışının aksamaması için ekip çalışanlarının planlarını, ziyaretlerini, kurulan irtibatları anlık olarak merkeze ve diğer ekip üyelerine bildirmesi önem arz eder. Böylece merkez de sahada olan bitene hakim hâle gelir; gerçekleştirilenler ve yapılacaklar bilgisine sahip olmak ise önünü görmesi bakımından satış çalışanlarını motive eder.

2)Ekip Çalışmasının Koordine Edilmesi

Saha satışındaki en önemli unsurlardan biri ekip çalışmasıdır. Ekibin koordine çalışması verimliliği ve performansı olumlu etkiler. Takım çalışması; organize olunması, görev dağılımının hızlı ve doğru biçimde gerçekleştirilmesi ve işlerin en hızlı ve iyi biçimde yapılmasındaki başat aktörlerden biridir. Bu anlamda ekip içerisindeki çalışanlar arasında sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmak gerekir. Ekip içerisindeki olası sorunların uzlaştırıcı biçimde yoluna koyulması ve görev dağılımın net biçimde yapılmış olması koordine ilerlemek açısından önemlidir.

3)Vizyon ve Misyon Aşılama

Çalışanların dahil oldukları sektörü ve marka vizyonunu çok iyi biçimde özümsemeleri gerekir. Her sektörün farklı bir piyasası, hedef kitlesi ve arz-talep çizgisi olduğu saha satışı çalışanlarına doğru biçimde aktarılmalıdır. Saha satış başarısının firmaya olduğu gibi satış temsilcisine de katkı sağlayacağı net bir biçimde ifade edilmelidir. Çünkü sektörel bilgi, birikim ve firmaya duyulan aidiyet hissi motivasyonun artırılmasına katkı sağlar.

4)Maaş, Hak ve Güvence Olanaklarını İyileştirme

Maaş, prim ve sağlanan haklar çalışanlar için en önemli motivasyon kaynakları arasındadır. Maaşın aksamaması ve saha satışı başarısının maddi karşılıkla ödüllendirilmesi saha çalışanlarının daha azimli ve verimli olmalarını sağlar. Ödenen ücret dışında motivasyonu etkileyen önemli bir diğer faktör de hak ve imtiyazları tüm çalışanlara adil sunmaktır. Ücret adaletsizliğinin düşük ücretten çok daha fazla huzursuzluk yaratması olasıdır.

Hak ve ücretlerin çalışanlar arasında sorun olmayacak biçimde dağıtılması hem kişisel motivasyonu hem ekip motivasyonunu sağlamak bakımından gereklidir.

5)Hediye ve Prim Verilmesi

Maaşlara ek olarak, satış personellerine yerine getirdiği hedeflere göre basit ve küçük hediyeler verin. Bu hediyelerin büyük bir şey olmasına gerek yok. Ofisteki masasına koyabileceği minik bir obje, iş hayatında işine yarayacak bir yatırım veya hediye çeki gibi. Burada önemli olan tek şey ekibinizin değerli olduğunu hissettirmeniz olacaktır.

« »