Dijital Satış İle Daha Çok Kazanın

Her ne kadar saha satışı kelimesi jargonumuzda çokça yer edinse de iç satış ve dış satış dediğimiz zaman çizgi biraz daha bulanık hale geliyor. Burada kastedilen iç satışta elemanlarınız kurum içinde istihdam edilirken dış staj ise harici yerden satış yapılmasıdır. Yani saha operasyonlarınızdır. Uzun vadeli iş ilişkilerinin geliştirilmesinde yüz yüze toplantılar mühim olduğu halde, gelişen yeni dijital satış teknolojileri, dış satışların niteliğini ve temsilcilerden beklenen sorumlulukları değiştirdi.Bununla birlikte, dış satış temsilcileri yani saha elemanları üretim ve dağıtım şirketlerinin sağlığı ve başarısı için hala önemlidir. Birçok kurumsal düzeydeki şirketin arzuladığı doğrudan temas noktası ile birlikte yüksek değerli hesapların edinilmesi ve korunması ancak belirli bir beceri yeteneğine sahip temsilciler tarafından gerçekleştirilebilir.

Dış satış temsilcileri ne yapar?
Dış satışlar, genellikle potansiyel ve mevcut müşterilerle yüz yüze görüşmeyi gerektirir. Genellikle yüksek değerli olası satışların oluşturulması ve kapatılmasından veya uzun vadeli müşterilerin, müşteri tabanındaki bakımından sorumludurlar.
Bir şirkete verdikleri önem nedeniyle, özellikle tek satış sözleşmelerinin milyonlarca değerlenebildiği B2B satışlarında, dış satış temsilcileri en çok ücret alan çalışanlar arasında yer almaktadır. Satış temsilcilerinin işine yarayabilecek bazı şeylere bir göz atalım.

1. Yeni teknolojiyi benimseyin.
Sadece on yıl kadar önce, muhtemel müşterilerle görüşmek; uzun uçak yolculuklarını, bilinmeyen şehirlerde pahalı konaklama masraflarını vs. içeriyordu. Yani nispeten yüksek bir müşteri edinme maliyeti eğilimindeydi. Yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlığı (web konferansı ve akıllı telefonlar), çok sayıda kişisel toplantıyı kayda değer bir ‘’daha az masraf’’ sloganıyla mümkün hale getiriyor.

2. Bütün departmanlarınız koordinasyon içinde çalışsın.
Dışarıdaki bir satış temsilcisinin zamanının önemli bir kısmı şirket duvarlarının dışında geçirilmekle birlikte, rollerinin daha büyük resme nasıl sığdığını anlamaları önemlidir. Dış satışlar, satış ve pazarlama faaliyetlerinin tümüne yayılmaktan çok geniş bir terimdir. Hem tanıtım hem de ticaret fuarlarında veya network etkinliklerinde tamamen yeni müşteriler çekme yolunda adımlar atmak, bir temsilcinin üstlenmesi gereken muhtemel faaliyet örnekleridir.
Dış satışların önemli bir bölümünün şirket içerisindeki diğer departmanlar veya bireyler tarafından teşvik edilmesi muhtemel olduğu için, satış sürecinin tüm yönlerinin koordine edilmesi önemlidir. Potansiyel bir müşteri, belirli bir promosyon teklifi veya özel bilgi beklemekle sonuçlanırsa, dış satış temsilcilerinin neyin gerekli olduğunu anlamaları çok önemlidir.
Benzer bir şekilde, bir şirkette desteklerin farkında olmak da önemlidir. Örneğin, veri analizi ve sıkı demografik profilli araştırma safhasında önemli olabilir. Bununla birlikte, belli başlı olası grupları üretmekle sorumlu pazarlama kampanyalarının doğasını anlamak, etkili sahalar hazırlamak için önemli olabilir.

3. “İçeride” dijital satış kanallarından yararlanın
“İç” ve “dış” satış kanallarının entegre çalışmasına zaten değinilse de, tekrar tekrar söylemeye değer. B2B e-ticaretin giderek yaygınlaşması, daha fazla tedarikçinin dijital pazarlama ve satış kanallarını keşfetmesi anlamına gelmektedir. Bu yeni tanıtım biçimlerinin iç satış ekibinin alanı olduğu görülürken, dış satış temsilcileri içinde aynı derece önemli bir role sahiptirler.

Bir cevap yazın