Saha Pazarlaması Sürecini Daha Verimli Yapacak Kampanya Türleri

Pazarlama stratejisinin en önemli adımlarından biri olan saha pazarlaması, uygulanış ve alınan sonuç bakımından türleri vardır. Bu türler 4 ana başlıkta incelenebilir.

Ürün Tanıtımları

Ürün tanıtımları en fazla kullanılan saha pazarlaması faaliyetidir. Yiyecek veya içecek markaları genellikle bir marka temsilcisini perakende satış yerlerine, sokaklara yerleştirir. Marka temsilcileri de hedef kitleye ücretsiz örnekler sunar veya hediye çekleri dağıtır. Bu sayede hem potansiyel müşterilere markanın tanıtılması hem de insanların aklında marka bilinirliğinin pekiştirilmesi sağlanmış olur.

Doğrudan Satış

Doğrudan satışlar, etkileşim noktasında müşterilere satış yapan marka temsilcilerini içerir. Markalar genellikle doğrudan satış kampanyalarını ürün denemeleri ile eşleştirerek ürünü denedikten sonra tüketicilerin ilgisinden yararlanırlar. Doğrudan satışlara odaklanan diğer saha pazarlama kampanyalarına ise pop-up mağazaları ve etkinliklerde bulunan promosyon stantları örnek verilebilir.

Perakende Denetimleri

Tüm saha pazarlama girişimleri müşteriye dönük değildir. Şirketler ayrıca, geleneksel pazarlama materyallerinin mağazadaki sunum şeklini denetlemek için de bu ekipleri kullanırlar. Perakende denetimleri sırasında saha ekipleri; ürün, tabela ve tanıtım malzemelerinin raf üzerinde ve perakende yerlerde gösterilme şekillerini açıklayan verileri toplarlar. Perakende denetimlerin yararı iki yönlüdür. Bir yandan pazarlama yöneticilerine pazarlama anlaşmalarının yürütülmesinde farklı markaların etkinliklerine ilişkin fikir verirler. Diğer taraftan markalara hatalarını düzeltme ve satış pazarlama çabalarının etkinliğini artırma imkanı verirler.

Gerilla Pazarlama

Gerilla pazarlama, alışılmışın dışında taktiklerle ve beklenmeyen yerlerde, beklenmeyen zamanlarda yürütülen pazarlama kampanyalarına verilen isimdir, taktikleri eşit derecede öngörülemez. Gerilla pazarlama kampanyaları genellikle harcamada düşük ancak enerji ve hayal gücü bakımından yüksektir ve markalar sıklıkla, onları çekmek için “sokaktaki ayaklarına” güvenirler.

Bir cevap yazın