Saha Satış Ekibinin Performansını Düşüren 3 Hata

Deneyimli saha profesyonellerinin de çok iyi bildiği gibi, saha satış ekipleri, yöneticileri ve ofis arasındaki bilgi akışını sağlıklı tutabilmek, saha satışının en temel problemlerinden biridir. Bu akışı sağlıklı tutabilmenin temel koşulu ise iletişim kanallarının, tüm ekip için açık ve erişilebilir olmasıdır. Aktarılan bilginin objektif, işlenebilir, raporlanabilir, ölçümlenebilir, fırsata dönüştürülebilir olması saha satış ekibinin başarısını doğrudan etkileyen unsurların başında gelmektedir.

Buradan yola çıkarak, saha ekiplerinin ve yöneticilerinin en sık karşılaştığı problemlerin temelinde aslında iletişim ve bilgi akışı sorunu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu sorunlara neden olan yaygın hataları ise 3 ana başlıkta toplamak mümkün:

Teknolojiyi Yakalayamamak:

İletişimdeki anlık ve doğru akış, hem saha ekiplerinin hem saha ekip yöneticilerinin hayatını kolaylaştırır. Ancak takımlar ve yöneticiler ne derece ileri görüşlü olurlarsa olsunlar, bu yeteneklerini kullanabilmek için en başta objektif bilgiye ulaşabilmeleri gerekmektedir.

Bilgiyi objektif ve sağlıklı aktarmanın yolu ise günümüz teknolojilerine uygun, doğru araçları kullanmaktan geçmektedir. Zaman kazandıran ve müşteriye ya da ihtiyaca odaklı bir saha operasyonu kurgulamak, anlık mesajlaşma, görev atama, mobil takip, bulut tabanlı veri yönetimi gibi sistemlerle işin her aşamasını şeffaflaştıran, kayıt altına alan bir sistem kurmakla başlar.

Açık İletişimden Kaçınmak: 

Özellikle FMCG ya da denetleme operasyonlarının; ülke çapında gerçekleşen günlük faaliyetlerinde, onlarca kişilik ekipler, aynı marka çatısı ve prensipleri altında saha operasyonu için sahaya çıkar. Eğer ki hatırlatacak birileri yoksa bu çatı prensipler, iş planlarının yoğunluğu içinde takım üyeleri tarafından unutulabilir veya esnetilebilir.

Ekipleri birbirinden haberdar ve güncel tutabilmek, önemsiz görünen detayların bile aktarılabilmesi için doğru araçlarla donanmak ve iletişim kurmaya başlamak önemlidir. Ekip yöneticilerini her daim akışın içinde tutmak, düzenli raporlama ve geri bildirimde bulunmak, bir bütün olarak saha satış organizasyonunun doğru şekilde işlemesine izin vermek anlamına gelir.

Raporlanacak Şeylere Doğru Karar Verememek:

Raporlanacak önemli veya kayda değer bir konu olmadığı haberi, ekip yöneticileri için hiç bir zaman iyi haber değildir. Saha ekipleri bilmelidir ki; her zaman mutlaka raporlayacak bir konu vardır. Sahayı ilk elden deneyimleyen ekiplerin; saha ve müşteriye dair fikirleri ve sezgileri, ne kadar önemsiz görünürse görünsün, vizyon sahibi saha yöneticileri ve doğru teknoloji vasıtasıyla kazanımlara dönüştürülme potansiyeli taşır. Vizyonunuza, eğitiminize, yöneticinize güvenin. Düzenli bir iletişim frekansı yaratarak, yöneticinize sağlıklı bir bilgi akışı sağlamayı ihmal etmeyin.

 

 

Bir cevap yazın