Satış Ekibiniz İle Doğru İletişim Satışlarınızı Artırıyor

Bilişim devrimi ve dijitalizasyonla birlikte iş dünyası çok hızlı ve radikal değişimlerden geçiyor. Aşırı bilgi bombardımanı altında ve baş döndürücü bir hızla değişen iş piyasalarında işletmelerin stratejik hedeflerini tutturma zorunluluğu tepe yönetimleri yeni düzenlemeler yapmaya yöneltiyor. Müşterinin belki de hiç olmadığı kadar değer kazandığı böylesi bir dönemde işletmenizin tüm ciro yükünü omuzlayan satış ekiplerinin katkısı ve motivasyonu marka hedefleriniz açısından hayati önem kazanıyor.

Dijital Dönüşüm Çağında Saha Ekip Yönetimi İçin Hangi Aksiyonları Almalısınız?

Saha satışı ve yüz yüze satış dünyadaki en zorlu meslekler arasında yer alıyor. 21.yüzyılın dijital dönüşüm süreciyle birlikte müşterilerinizin işletmenizden talep ve beklentileri farklılaşıyor. Buna ilave olarak global piyasalardaki çalkantılar, kar marjlarındaki daralmalar, agresif rakip hamleleri ve pazar payı kayıpları saha ekip yönetimi açısından efektif yapılandırmalar planlamanızı gerektiriyor.

Saha satış sürecinin ciro ve tahsilatla sonuçlanıncaya kadarki zaman aralığında satış ekibi çalışanları genel merkezden çok süratli ve anlık pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, operasyon ve satış-sonrası destekleriyle takviye edilmeye ihtiyaç hissediyor.

Aşırı ve sert rekabet ortamında rakiplerden hızlı hareket edebilmeleri ve süreci satışla sonuçlandırabilmelerinde saha satış ekiplerinizi mobil veri alım ve gönderimleriyle güçlendirmeniz kritik bir gereklilik olarak öne çıkıyor.

Entegre İletişimin Yokluğunda Saha Satış Ekibi Hangi Olumsuzlukları Yaşıyor?

Hızla dönüşen ve gitgide agresifleşen iş dünyasında işletmenizin alacağı sonuçları en fazla etkileyen ekiplerin başında saha satış ekipleri geliyor. Dışarıda serbest dolaşımda bulunan parayı şirket kasasına sokmaktan sorumlu olan satış ekibi her iş gününde markanız adına büyük bir ciro sorumluluğu stresini göğüslüyor. Özellikle yüz yüze satış sürecinde görev alan satış ekibi sahada müşteri karşısında etkin olabilmek için motive ve desteklenmiş hissetmeye, anlık bilgi paylaşımlarına ihtiyaç duyuyor.

Birebir satışlarda müşteri verilerini genel merkeze iletmede, stok kontrolü, tahsilat yönetimi kolaylıkları, ürün değişimi, ilave iskonto istekleri gibi zorlu müşteri talepleriyle yüzleşen satış ekibi genel merkezden hızlı ve kolaylaştırıcı saha ekip yönetimi aksiyonları bekliyor. Hızlı ve mobil genel merkez desteği alamayan saha satış ekipleri :

  • Müşterileriniz karşısında motivasyon kaybı yaşıyor ve etkili olamıyor.
  • Müşteriye ulaşma, randevu, ziyaret ve sunum süreçlerinde satış sorumlusunun harcadığı tüm zaman maliyeti boşa gidiyor.
  • Ciro, pazar payı, karlılık ve marka imajı sorunlarınız baş gösteriyor.
  • Saha operasyonlarınızda verimsiz sonuçlar alıyorsunuz.
  • Müşterinin markanıza referans olması ve yeni satışlar yapma olasılığınız ortadan kalkıyor.
  • Şirketinizin itibarı ve imajı zedeleniyor ve onarılması da yüksek maliyet gerektiriyor.

Anlık Entegre İletişimle Satış Ekibi Yönetimi Satışlarınızda Hangi Sonuçları Sağlıyor?

Saha satış ekibi her müşteri ziyaretinde bir algı, bir imaj ve markanızın temsilini gerçekleştiriyor. Genel merkezle arasında anlık ve entegre mobil iletişim bağı bulunan saha satış ekipleri müşterilere saniyeler zarfında rakiplerinkinden daha güçlü ve çekici teklifler yapabiliyor, müşteri datasını ve psikografisini merkeze bildirebiliyor; hızlı kriz yönetimi çözümleri sunabiliyor. Tepe yönetimden başlayarak stratejik planlama, pazarlama yönetimi, kurumsal iletişim, iş geliştirme, operasyon ve satış-sonrası ekiplerinin tüm çabalarının meyvesini verdiği an müşterinin satın almayı onayladığı an olarak öne çıkıyor. Tüm bu süreç müşterileriniz açısından her aşamasıyla değerlendirilen bir “müşteri deneyimi” oluşturuyor.

21.yüzyıl müşterileri saha satış ekibi tarafından kendisine kişiselleşmiş sunumlar, özelleştirilmiş çözümler ve çevik hamleler sunulmasını bekliyor. Bu noktada entegre ve mobil iletişim yapılanmasına sahip saha satış ekibi, çoklu kanallardan gelen tutarsız ve kopuk bilgiler yerine tek merkezden gelen anlık ve organize edilmiş mobil bilgiyle müşteri hizmeti sunarak müşteri algısında “olumlu müşteri deneyimi sunan marka” konumuna geçiyor.

Anlık mobil otomasyonla analiz edilen bilgiler saha satış ekibinin şirketin tüm diğer birimleriyle koordineli ve tek vücut halinde çalışmasını sağlıyor. Hızlı, anlık ve etkili müşteri deneyimi sunduğunuzda o müşteri tek seferlik bir müşteri değil, işletmenin uzun vadeli ve yüksek karlılığa sahip müşterisine dönüşüyor. Global pazarlama yönetimi istatistiklerine göre saha satış ekibi mobil iletişimle olumlu müşteri deneyimi sunduğunda her 4 müşteriden 3’ü şirketinizle yeniden iş yapmak istediğini belirtiyor. Daha da önemlisi ise müşteriyi elde tutma maliyetiniz düşüyor; müşteri başına birim karlılığınız yükseliyor ve global ölçekte müşteriyi elde tutma oranlarınızda ortalama %27’lik artış elde ediyorsunuz.

Entegre ve global iletişimin müşteri tarafında sağladığı bu avantajlara ek olarak, ciro sorumluluğu satış ekiplerince tüm diğer takımlarla paylaşılmış oluyor. Ortak bir işletme amacına odaklanmış ekipler oluşturan entegre ve mobil iletişim sistemleri mutlu ve karlı müşteriler, zamanı etkin kullanan, takım çalışmasından keyif alan motive saha satış ekipleri yaratıyor.