Satış Ekipleri Sahada Zamanın %36’sını Satışta Kullanıyor

Satış sonuçları tüm iş planlarınızın, pazarlama, markalaşma ve ürün geliştirme yatırımlarınızın geri dönüşünü aldığınız nihai aşama olarak kritik bir önem taşıyor. Hedeflediğiniz pazar payı ve karlılık oranları ile sıkı sıkıya ilintili olan çarpıcı saha ekibi satış sonuçları, ancak efektif planlanmış ve entegre zaman yönetimi uygulamalarıyla elde edilebiliyor. Hız ve bilgi çağı olarak tanımlanan 21. yüzyılda zaman, işletmeler açısından en riskli maliyet kalemi olarak kabul ediliyor. Sektörünüzde rekabet edebilirliğinizi korumak, rakip işletme hamlelerine hızlı ve etkili karşılık verebilmek, saha operasyonlarınızda yüksek performans ve verimlilik artışı sağlamak, teknolojik çözümlerden yararlanarak entegre zaman yönetimi uygulamalarına geçmek saha ekibi motivasyonunda da büyük önem taşıyor.

Saha Ekibi İçin Zaman Yönetimi Sorunu Ne İfade Ediyor?

İşletmenizin tüm ciro hedeflerinden sorumlu saha ekibi, aylık kota sorumluluğunu yerine getirmek için satış kapama aşamasına varıncaya dek onlarca farklı altyapısal ve operasyonel işlem gerçekleştiriyor. Doğru müşteri adaylarını tespit etmek, müşteriye ulaşmak, randevu takvimi oluşturmak, lokasyon bazlı rut planına uymak, müşteri datası ve pazar iç görülerini kayıt altına almak, evrak işlemleri, tahsilat takibi gibi onlarca işlemi sorunsuz gerçekleştirmek ve kalan zamanda da satış görüşmesini başarıyla kapatabilmek için büyük stres yaşayan saha ekibi işletmenizin ciro hedeflerini tutturmakta başarısız olabiliyor.

Kritik nokta şu ki, global ölçekte gerçekleştirilen güncel araştırma ve istatistikler saha ekibi çalışanlarının iş günleri içinde zamanlarının %63,4’ünü ciro ve gelir getirmeyen işlemlere harcadıklarını ortaya koyuyor. 1 Aynı araştırma bulgularına göre zamanlarının %15,7’sini adres ve lokasyon bulma, %12,8’ini genel merkezden anlık kriz yönetimi desteği ve gerekli onayları almaya çalışma, %12’sini de görüşme takvimi hazırlama ve müşteri datasını toplayarak raporlamayla tüketen saha ekipleri, esas görevleri olan gelir getirici faaliyetlere yeterli zaman, motivasyon ve enerjiyi bulamıyor.

Planlama, ön-satış, satış ve satış sonrası şeklinde ilerlemesi gereken silsilenin zaman yönetimi sorunları nedeniyle sekteye uğraması, işletmenizin ciro, pazar payı ve karlılık, satış ekibinizin ise prim ve moral kaybına neden oluyor. Saha ekibinizin iş günlerinde asli sorumlulukları olan gelir getirici, satış kapatıcı faaliyetlere odaklanması ve arzu ettiğiniz saha operasyonu verimlilik oranlarının yakalanması için entegre ve mobil CRM alt yapılarına yönelmeniz etkin ve stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor.

Doğru Zaman Yönetimi ile Saha Operasyonlarında Nasıl Performans Artışı Sağlarsınız?

Saha ekibi performans yönetim sistemlerinde esas olan satış temsilcilerinin sağladığı ciro olduğundan ötürü, saha ekiplerinin gelir getirmeyen faaliyetlere odaklanarak ciroyu tutturamaması işletmenizde bir dizi probleme yol açıyor. Genel merkezle anlık haberleşemeyen, müşteri datasını hızla konsolide edemeyen, adres arama ve lokasyon bulmada, günlük operasyonel raporlar hazırlamada aşırı zaman kaybeden, genel merkezden eksik ve gecikmeli bilgiler alan saha ekibi teknolojik çözümlerle zaman yönetiminde desteklendiğinde ciro açısından global ölçekte çarpıcı artışlar kaydediliyor.

İşletmenizde zaman yönetimi sorunları nedeniyle yaşadığınız kayıpları minimize etmek ve hedeflediğiniz performans sonuçlarını görmek için Ekmob mobil CRM alt yapı çözümlerini tercih edebilirsiniz. Ekmob CRM ile yönetim paneliniz üzerinden müşteri datasını konsolide edebilir, saha ekibi için görüşme ve ziyaret takvimleri hazırlayabilir, saha ekibinizin müşteri ziyaret verimliliklerini ölçebilir, alternatif rut planlamalarını kolayca yapabilirsiniz.

Saha ekiplerinizin zaman kaybı yaşadığı form ve anket hazırlama, müşteri özelinde raporlar oluşturma, ekibinizle anlık ve mobil iletişim kurma gibi işlemleri hızla tamamlamayı sağlayan Ekmob CRM çözümleri lokasyon bazlı yeni müşteri edinme ve portfolyo geliştirme gibi gelişmiş özellikleriyle saha ekibinizin performans ve verimliliğini artırdığı gibi zaman maliyeti kayıplarınızı da ortadan kaldırıyor.

Kaynakça

1 www.insidesales.com/insider/research/time-management-for-sales-reps