icon-otomotiv icon-insaat icon-medikal icon-close icon-banka icon-endustri icon-customer icon-activity icon-target icon-report icon-rocket icon-down icon-calendar icon-data icon-personal icon-mobile icon-flag icon-team icon-right-secondary icon-kvkk icon-iso icon-lock icon-ip icon-dmz icon-reload icon-stats-down icon-stats-up icon-job icon-role icon-home icon-integrations icon-app-market icon-zoom icon-social-facebook icon-social-twitter icon-social-instagram icon-social-medium icon-social-youtube icon-social-spotify icon-social-linkedin

Satış Terimleri Sözlüğü

Okuma Süresi: 3 dakika Satış terimleri, satış sektöründeki herkes için önemlidir. Çünkü ekibinizdeki herkesin, kavramları aynı anlamda kullanması satış süreçlerinizi kolaylaştırır. Biz de bu...

Satış terimleri, satış sektöründeki herkes için önemlidir. Çünkü ekibinizdeki herkesin, kavramları aynı anlamda kullanması satış süreçlerinizi kolaylaştırır. Biz de bu alanda kullanılan temel terimleri sizin için derledik. İşte satış terimleri:

Satış Terimleri Sözlüğü

B

 • B2B: (Business to Business) Firmadan firmaya ticaret yapılması durumudur.
 • B2C: (Business to Customer) Firmadan son kullanıcıya satış yapılması durumudur.
 • Balina: Sektör lideri olan, çok büyük müşterilere denir.

C

 • C2C: (Consumer to Consumer) Son kullanıcıdan, son kullanıcıya satış yapılması durumudur.
 • Churn: Belirli bir dönemde kaybedilen toplam müşteri sayısıdır.
 • CLV: (Customer Lifetime Value) Bir müşterinin, firmanız ürün veya hizmetleri için ödeyeceği tüm bedellerin toplamıdır. Basit haliyle, müşteriden beklediğiniz gelirlerin toplamıdır.
 • Cold Call: Daha önce temas edilmemiş potansiyel müşteriye, tanıtım amaçlı arama yapılmasıdır.
 • Cold Mailing: Daha önce temas edilmemiş potansiyel müşteriye, tanıtım amaçlı e-posta gönderilmesidir.
 • CRM: (Müşteri İlişkileri Yönetimi) İşletmelerin mevcut ve potansiyel müşterileriyle ilişkilerini yönetirken kullandıkları uygulamadır.
 • Çapraz Satış: Mevcut müşteriye kullandığı ürün/hizmet haricinde yeni bir ürün/hizmet satılmasıdır.
 • Çekme Stratejisi: Müşteriye daha fazla satış yapmak amacıyla yapılan indirim ve prim gibi teşviklerdir.

D

 • Değer Önerisi: Ürün veya hizmetinizin müşteriye kattığı fayda ve bu faydanın müşteride bulduğu karşılıktır.
 • Distribütör: Belirli bir bölgede ürünü satmak için yetkili olan kişidir.
 • Doğrudan Satış: Aracı olmadan yapılan satışa denir. bir tarihte satış noktasından farklı bir yerde müşteriye satış yapma şekline denir.
 • Door to Door: Çat kapı ziyaretler gerçekleştirerek yeni müşteri geliştirmeye çalışılmasıdır.
 • Dönüşüm Oranı: Yapılan aktivitelerin satışa dönme oranına verilen addır. Kaç arama yaparak kaç satış çıkartıyoruz ya da kaç ziyaret yaparak kaç satış çıkartıyoruz sorularına cevap vermemizi sağlar.

E

 • Esnek Fiyatlandırma: Satıcıların, satışı kapatmak için fiyatta bıraktığı pazarlık payıdır.

H

 • Hedef Pazar: Satış yapılmak istenen müşteri kitlesidir.

K

 • Kapatma: Satış işleminin gerçekleşmesidir.
 • Karar Verici: Ürün/Hizmetinizin alınıp alınmayacağına karar veren kişidir.
 • Keşif Araması: Bir toplantı öncesi, firmadan bilgi almak amacıyla yapılan aramadır.
 • Komisyon: Satış sürecine aracılık eden kişiye verilen yüzdelik paydır.
 • KPI: Anahtar Performans Göstergeleridir. Bir işin verimli yapılıp yapılmadığını ölçmek için takip edilecek parametrelerdir.
 • Kurt: Portföyüne ve/veya sektörüne çok hakim olan satış personelidir.

L

 • Lead: Ürün/Hizmetinizi satın alabilecek – potansiyel müşteriye verilen addır. Satış fırsatıdır.

M-N

 • Müşteri Analizi: Potansiyel müşteriyi tanımak için yapılan veriye dayalı araştırmalar ve raporlamadır.
 • Müşteri Bağlılığı: Bir müşterinin yeniden satın alma davranışına neden olan duygu ve tutumların bütünüdür.
 • Network: Satış personelinin sahip olduğu, satış yapma ihtimali olan çevre-tanıdık ağıdır.

O

 • Oligopol: Belirli sayıda üreticinin-satıcının hakimiyetinde şekillenen satış piyasasıdır.

P-R

 • Pazar Potansiyeli: Pazardaki ürünün gördüğü ilgi ve satışını yapan firma sayısı arasındaki orandır.
 • Persona: İdeal müşteriyi bulmak için çıkartılan karakter analizidir.
 • Pipeline: Satış fırsatlarının bir süreç halinde takip edilmesi ve bunun boru hattı tasarımında gösterimidir. Tüm potansiyel satışlar, aşamalar halinde tek tabloda yönetilir.
 • Projeksiyon: Eldeki verilerle yapılan satış tahminleridir.
 • Prospecting: Yeni potansiyel müşteri yaratma amacıyla yapılan çalışmalardır.
 • ROI: Net kâr ile yatırım maliyeti arasındaki orandır.

S

 • Satış Hunisi: Ürün/Hizmetimize farkındalığın oluşmasından – tahsilata kadar tüm aşamalarda bulunan potansiyel satış fırsatlarının tek grafikte takip edilmesidir. Satış süreçlerini kuşbakışı incelemek için çok kullanışlı bir tekniktir.
 • Satış Kotası: Satış ekiplerine veya personellerine koyulan satış hedefleridir.
 • SFA: (Satış Gücü Otomasyonu) Satış sürecini hızlandıran ve temsilcilerin görevlerini otomatikleştiren mobil uygulamalardır.
 • Sıcak Satış: Para tahsilinin ve ürün tesliminin direkt yapıldığı kısa zaman içinde gerçekleşen satış türüdür.
 • SLA: Türkçe çevirisi müşteri hizmet sözleşmesidir. Müşterilerinize vereceğiniz hizmetin kapsamını garanti noktalarını ve çalışma şartlarınızı belirleyen sözleşmedir.
 • Soğuk Satış: Belirli bir rut planına bağlı kalarak yapılan ziyaretler sonucu yapılan satış türüdür. Para tahsili ve ürün teslimi daha sonra gerçekleşir.
 • Sosyal Satış: Mesai saatleri dışında, sosyalleşirken yapılan satış aktivitelerine verilen addır.

T

 • Telemarketing: Bir satış personelinin, satış öncesi veya sonrası dönemde müşteri ile telefonda konuşmasıdır.

U

 • Upsell: Müşteriden daha fazla gelir elde etmek için ona yeni hizmet/ürünler satılmasıdır.
« »