بر میدان عملیاتی خود تمرکز کنید

تیم خود را در یک مکان به راحتی مدیریت کنید، مشاهده کنید و گزارش دهید.

14 روز استفاده رایگان
Ekmob yönetim panelinde saha ekibinin ziyaretlerinin ve saha aktivitelerinin gösterimi

پیشرفت در بهره وری از تیم زمینی

مستقیما به مشتری موردنظر خود دسترسی پیدا کنید و نمونه کار های خود را گسترش دهید و سود خود را افزایش دهید

14 روز استفاده رایگان
Ekmob mobil uygulamasında görev listeleme ekranı

آسان برای استفاده و طراحی ساده

راه اندازی آسان

14 روز استفاده رایگان
Ekmob mobil uygulamasında müşteri detay ekranı

پنل مدیریتی مدیران

Ekmob Videos
Ekmob Videos

برنامه موبایل برای تیم های خود

کجا استفاده کنم ؟

تیم های فروش زمینی

فروش، مجموعه و مدیریت سفارش

اطلاعات دقیق

تیم های بازاریابی

انبار و مسکن برای تیم ها

اطلاعات دقیق

تیم های خدمات فنی

پشتیبانی فنی و تعمیر و نگهداری

اطلاعات دقیق

گروه های خرده فروشی

برای فروشگاه و تیم نظارتی شما

اطلاعات دقیق

Sayılarla Ekmob

Ekmob kullanmakta olan müşteriler şu ana kadar

قدرت تحرک. Ekmob را به صورت رایگان امتحان کنید! 14 روز استفاده رایگان

شروع نسخه آزمایشی