icon-otomotiv icon-insaat icon-medikal icon-close icon-banka icon-endustri icon-customer icon-activity icon-target icon-report icon-rocket icon-down icon-calendar icon-data icon-personal icon-mobile icon-flag icon-team icon-right-secondary icon-kvkk icon-iso icon-lock icon-ip icon-dmz icon-reload icon-stats-down icon-stats-up icon-job icon-role icon-home icon-integrations icon-app-market icon-zoom icon-social-facebook icon-social-twitter icon-social-instagram icon-social-medium icon-social-youtube icon-social-spotify icon-social-linkedin

Gizlilik Politikası

Taraflar

İşbu Gizlilik Politikası (“Sözleşme”) bir tarafta YTÜ Teknopark A1 Blok Kat:1 No:106 Esenler İstanbul adresinde mukim Ekmob Mobil İş Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. (“Ekmob”) ile diğer tarafta [___] adresinde bulunan [___] (“Şirket”) arasında, aşağıdaki hüküm ve şartlar dairesinde akdedilmiştir.

Bu Sözleşme’de Ekmob ve Şirket ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Ekmob tarafından Şirket’e sağlanması planlanan ürün ve hizmetler kapsamında yapılan görüşmeler, çalışmalar ile hizmetlerin sağlanması öncesinde ve sağlanan hizmetler sırasında paylaşılan ve gizli kabul edilen bilgilerin kullanılmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.

Gizli Bilginin Tanımı

İşbu Sözleşme kapsamında “Gizli Bilgi”; Taraflar’dan herhangi birinin doğrudan veya dolaylı olarak vakıf olduğu bir Taraf’ın bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları ve mali hakları ile, ticari marka, ticari sır, her türlü iyileştirme fikri, icat, yöntem, iş ve her türlü yenilik dahil kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü ve bunlarla sınırlı olmaksızın, veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, organizasyonel bilgiler, mali bilgiler, mühendislik verileri, ürün ve servislere ait veriler, her türlü yöntem ve prosesler, tahminler, personel bilgileri, müşteri listeleri, ticari sırlar, ürün tasarım kabiliyetleri, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçiler ve bir Taraf’ın diğer Taraf’a temin ettiği her türlü doküman, malzeme, bilgi ve belgeler dahil, her türlü şifahi, yazılı, grafiksel yahut makine veya bilgisayarlarda okunabilir bilgiyi kapsar.

Tarafların Beyan ve Taahhütleri

  • Her bir Taraf, diğer Taraf’a ait Gizli Bilgiler’e ilişkin olarak;
  • Gizli Bilgiler’i mümkün olan en iyi şekilde muhafaza etmeyi,
  • Gizli Bilgiler’i işbu Sözleşme’de belirtilen haller dışında hiçbir şekilde herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmemeyi, devretmemeyi veya başka bir şekilde sunmamayı,
  • Doğrudan veya dolaylı olarak bu Gizli Bilgiler’i paylaşılma amacı dışında veya hiçbir şekilde ve sebeple kullanmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.
  • Taraflar, Gizli Bilgiler’i korumak için her türlü makul önlemi alacaktır. Bu önlemler, Taraflar’ın kendi gizli bilgilerini korumak için aldığı önlemlerden daha az olmayacaktır. Gizli Bilgiler sadece Taraflar’a ve paylaşım amacı kapsamındaki işin ifasında doğrudan görev alan ve bu amaçlar için Gizli Bilgiler’i öğrenmesi gereken Taraflar’ın personeline, danışmanlarına ve alt yüklenicilerine ifşa edilecek ve Taraflar bu kişilerin işbu Sözleşme’nin tüm koşullarına uymasını sağlayacaktır. Buna rağmen personel, danışman veya alt yüklenicinin herhangi bir ihlali, işverenin sorumluluğu altında olacaktır.
  • Gizli Bilgi’nin, herhangi bir sebeple üçüncü kişilere ya da yetkisiz personele kısmen açıklanmış olması, açıklanmamış kısma ilişkin gizlilik yükümlülüğünün devamına engel teşkil etmeyecektir. Bu durum, bilginin geri kalan kısmının açıklanması için, hiçbir şekilde haklı bir gerekçe oluşturmayacaktır.
  • Aşağıdaki Gizli Bilgiler işbu Sözleşme kapsamında Gizli Bilgi olarak nitelendirilmeyecektir.