icon-otomotiv icon-insaat icon-medikal icon-close icon-banka icon-endustri icon-customer icon-activity icon-target icon-report icon-rocket icon-down icon-calendar icon-data icon-personal icon-mobile icon-flag icon-team icon-right-secondary icon-kvkk icon-iso icon-lock icon-ip icon-dmz icon-reload icon-stats-down icon-stats-up icon-job icon-role icon-home icon-integrations icon-app-market icon-zoom icon-social-facebook icon-social-twitter icon-social-instagram icon-social-medium icon-social-youtube icon-social-spotify icon-social-linkedin

Veri Güvenliği ve Hizmet Politikası

Veri Güvenliği ve Hizmet Politikası Veri Güvenliği ve Gizlilik ekinde yer alan politikalar, teknik ve operasyonel önlemler Ekmob platformunun işlettiği...

Veri Güvenliği ve Hizmet Politikası

Veri Güvenliği ve Gizlilik ekinde yer alan politikalar, teknik ve operasyonel önlemler Ekmob platformunun işlettiği alt yapı bileşenlerinin uygulama, yönetim ve platformları için geçerlidir.

Veri Koruma ve Barındırma: Gizlilik Sözleşmesi; verilerin korunması, verilerin gizliliğinin sağlanması, ticari ve sosyal güvenlik verilerinin gizliliği ile ilgilidir. Bunun yanında çalışanlar ve servis sağlayıcılar için de gizlilik anlaşmaları ayrı olarak düzenlenecektir.

Bu sayede aşağıda yer alan durumlar da dâhil olmak üzere pek çok riskin korunmasına destek olur.

  • Gizlilik İhlalleri: Bilginin uygun olmayan koşullarda sunulması
  • Seçenek Sunmada Başarısızlık: Bireyler, şirketin verileri nasıl kullandığına dair özgür seçimler yapabilmelidir.
  • İtibar Zedelenmesi: Bilgisayar korsanlarının gizli verilere ulaşması şirketin zarar görmesine neden olabilir.
  • Gizli bilgilere ulaşabilme hakkı olanlar sadece işleri dolayısı ile bilgiye ihtiyaç duyanlar olmalıdır.
  • Bilgiler resmi olmayan yollarla paylaşılmamalıdır. Gizli bilgilere erişim ihtiyacı hissedildiğiniz yöneticilerin haberdar edilmesi gerekir.
  • Güçlü şifreler kullanılmalı ve şifreler kimseyle paylaşılmamalıdır
  • Kişisel veriler şirket içinde ya da dışında yetkisi olmayanlarla paylaşılmamalıdır.

Güvenlik İlkeleri

Ekmob kendi işinin ayrılmaz bir parçası kabul edilen ve bütün personel için zorunlu kabul edilen BT güvenlik ilkeleri ve uygulamalarını sürdürür, takip eder.

Ekmob, azami yıllık şekilde BT politikalarını gözden geçirecek ve Ekmob bulut hizmetleri ile bulut hizmetlerinde işlenen verilerin korunması maksadı ile mantıklı politikaları devreye alacaktır.

Hizmet Bütünlüğü

Ekmob, bulut hizmetlerinde yapılan değişikliklerin uygulanmasıyla ilgili riskleri yönetmek için tasarlanmış politika ve prosedürleri destekleyecektir. Uygulama öncesinde Bulut Hizmeti kapsamında yapılacak olan değişiklikler; sistem, ağlar ve temel parçalar değişikliğin nedeni ve açıklamasını, yönetim detaylarını, takvimi, Bulut Hizmeti’ne etkisine yönelik ifadeleri, olası sonuçları geri alma planını ve yetkili tarafından imza edilmiş dokümanı içeren belge ile gerçekleştirilir.

Ekmob, BT varlıklarının işlenmesinde tercih edilen varlıkların envanterini korur. Ekmob, Bulut Hizmeti’nin temel bileşenlerinin işlevselliği ve kullanılabilirliğini sürekli kontrol eder.

Ekmob, bulut hizmeti kapsamında bulut hizmeti ve ilgili sistemleri, ağları, uygulamaları ve temel bileşenleri için güvenlik eklentilerini değerlendirmek, test etmek ve uygulamak için tasarlanmış önlemleri koruyacaktır. Bir güvenlik danışma eklentisi -uygun olduğunu belirledikten sonra- , Ekmob eklentiyi belgelenmiş önem ve risk değerlendirme yönergelerine tabi olarak uygulayacaktır.

Güvenlik danışmanlığı eklentilerinin değişimi Ekmob yönetimi politikasına tabi olacaktır.

« »