icon-otomotiv icon-insaat icon-medikal icon-close icon-banka icon-endustri icon-customer icon-activity icon-target icon-report icon-rocket icon-down icon-calendar icon-data icon-personal icon-mobile icon-flag icon-team icon-right-secondary icon-kvkk icon-iso icon-lock icon-ip icon-dmz icon-reload icon-stats-down icon-stats-up icon-job icon-role icon-home icon-integrations icon-app-market icon-zoom icon-social-facebook icon-social-twitter icon-social-instagram icon-social-medium icon-social-youtube icon-social-spotify icon-social-linkedin

Kullanım Sözleşmesi

Bu, siz ya da temsil ettiğiniz şirket (“Müşteri”) ile Ekmob Mobil İş Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. (“Ekmob”) arasında yapılan ve Ekmob hizmetleri (“Hizmetler”) ve/veya Ekmob sistemi (“Sistem”) ve/veya www.ekmob.com web sitesinin kullanımına dair haklarınızı belirten bir sözleşmedir (“Sözleşme”). Ekmob hizmetlerinden faydalanmaya başlamak üzere, çevrimiçi deneme hesabı formu göndererek veya ücretli üyelikle ilgili çevrimiçi satın alma gerçekleştirerek bu sözleşme şartlarını kabul etmiş olursunuz. Ücretli veya ücretsiz olarak Ekmob hizmetlerinden faydalanmaya devam ederek, bu sözleşme şartlarını da kabul etmiş sayılacaksınız. Eğer Ekmob hizmetlerinden şirketiniz adına faydalanıyorsanız ya da Ekmob sisteminde şirketinize ait hesapta “Sistem Yöneticisi” derecesinde yetkiye sahipseniz, bu Sözleşme şartlarını şirketiniz adına da kabul etmiş ve buna yetkiniz olduğunu beyan etmiş olursunuz.

Bu sözleşmeyi onaylayarak, işbu sözleşmede yer alan şartlar dışında, Ekmob web sitesinde yayınlanan Ekmob Gizlilik Politikası’nı okuyup onayladığınızı beyan etmiş sayılacaksınız.

Ekmob herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Sözleşme şartlarında değişiklik ya da güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu sözleşmenin en güncel haline https://ekmob.com/sozlesme/kullanici adresinden ulaşılabilirsiniz. Detaylı bilgi için işbu sözleşmenin “Değişiklikler” bölümünü okuyunuz.

Kabul Edilebilir Kullanım

 • Bu Sözleşme’yi onaylamak ve Hizmetleri kullanabilmek için gerekli yasal yetkinliğe sahip bir insan olduğunuzu beyan ediyorsunuz. Otomatik bilgisayar sistemleriyle yapılmış başvurular, bu sözleşmenin oluşmasını sağlamazlar.
 • Bu Sözleşme şartlarını kabul ederek, Ekmob’a verdiğiniz diğer tüm bilgilerin gerçek, yasal olarak doğru ve geçerli olduğunu, bu bilgilerin değişmesi durumunda sürekli güncel tutacağınızı peşinen beyan ve kabul ediyorsunuz.
 • Ekmob hizmetlerinden faydalanmak üzere tarafınıza bildirilen ve/veya oluşturduğunuz Kullanıcı adı ve şifreniz sadece ilgili kişi tarafından kullanılabilir.
 • Kullanıcı adı ve şifrelerinin güvenliğinden Müşteri sorumludur. Müşteri, bu güvenlik yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda Ekmob’un oluşabilecek bilgi kaybı ya da tüm diğer zarardan sorumlu olmayacağını ve bu çerçevede Ekmob’un karşı karşıya kalabileceği her çeşit tazmin ve diğer ödenti mükellefiyetini ilk talep anında nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ekmob kullanarak gerçekleştirilen tüm faaliyetler, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, yaşanan ve/veya şirketin bağlı olduğu ülkenin yasalarına ve bilgilerin saklandığı sunucuların bulunabileceği Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği kanunlarına uygun olmalıdır.
 • İşbu Hizmetler yetkisiz kişilerce veya tasarlanan kullanım amaçlarının dışında ya da yasal olmayan herhangi bir amaç için kullanılamaz. Müşteri, işbu Hizmetleri kullanırken burada sayılanla sınırlı olmamakla beraber Türkiye Cumhuriyeti, yaşanan ülke ve şirketin bağlı olduğu ülkenin yasalarını ve telif haklarını ihlal etmemeyi kabul eder.
 • Müşteri, İşbu Hizmetleri kullanırken yüklediği dosyalar ve eklenen içeriklerin burada sayılanla sınırlı olmamakla beraber; virüs, Trojan, tuş kaydedici, ve diğer kötü amaçlı yazılımları içermediğini garanti eder.

Genel Kullanım Koşulları

Müşteri, işbu Hizmetleri kendi riskiyle kullanır. İşbu Hizmetler Müşteri’ye “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” sunulmaktadır.

Ekmob, Yazılımı, web sitesini, mobil uygulamaları ve paneli usulünce işletmek, verileri işbu sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca muhafaza etmek ve veri toplama ve muhafaza işinin sağlıklı bir biçimde icra edildiğini gözetmekle mükelleftir.

Ekmob’un işbu Hizmetleri sağlayabilmek için üçüncü kişiler tarafından üretilen yazılım ve donanımları kullanmak hakkına sahiptir. Müşteri, bu yazılım ve donanımların kısmen yahut tamamen çalışmaması sebebiyle ortaya çıkacak eksiklik ve gecikmeler nedeniyle Ekmob’un sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul eder.

Müşteri, Ekmob’un, Müşteri ve kullanıcıları da dahil web sitesini ziyaret eden kimselerin giriş IP, tarayıcı, giriş tarih ve saat bilgilerini kayıt ve muhafaza edeceğinin bilincinde olduğunu ve bu bilgilerin saklanması, üçüncü kişilerle paylaşım ve sözleşme gereklilikleri ve Ekmob’un yasadan doğan mükellefiyetlerinin yerine getirilmesi amacı başta olmak üzere her çeşit kullanımına peşinen muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

Müşteri, kendisine ait her çeşit bilginin, Ekmob tarafından -anonimleştirmek suretiyle- sistemlerini iyileştirmek ve üçüncü kişiler ile paylaşımına peşinen izin verdiğini, böyle bir kullanımın işbu sözleşmenin başta “gizlilik” hükümleri olmak üzere hiçbir hükmüne aykırılık teşkil etmediğini ve bu nedenle Ekmob’un hiçbir suretle tazminat ve sair ödenti altına girmiş kabul edilmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, toplanan verilerin kendi tayin ettiği sınırlar dairesinde ve kendi istihdam ettiği personel eliyle toplandığının ve bu verilerin hak sahiplerinin kullanıcılar ve müşteriler olduğunun bilincinde hareket eder.

Buna göre Müşteri, verilerin hak sahiplerine başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere kanundan doğan her türlü bilgilendirmeyi sunmak ve açıklamak sorumluluğunun sadece kendisine ait olduğunu, bu konuda istihdam ettiği personeli bilgilendirmeyi ve verilerin toplanması ve saklanması başta olmak üzere, verilere dair mevzuattan doğan her türlü mükellefiyetin icrasının sorumluluğunu münhasıran üstlendiğini ve dahi işbu sözleşmenin “Verilerin Gizliliği” maddesindeki mükellefiyetinin baki olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki faaliyetlerin yasak olduğunu kabul eder:

 • Sistemin Müşterinin erişimine açılmamış kısımlarına erişmeye çalışmak, sistemi herhangi bir şekilde değiştirmeye, bozmaya, işlevini engellemeye teşebbüs etmek. Ekmob’un ticari sırlarını ve yazılım çalışma prensiplerini anlamaya yönelik tersine mühendislik v.b. gerçekleştirmek.
 • Sistemi kötü amaçlı yazılım dağıtmak, başkalarını kötü amaçlı web sitelerine yönlendirmek, herhangi bir biçimde başkalarının veri güvenliğini ihlal etmek için kullanmak.
 • Sistem kaynaklarına izin verilen iletişim yöntemleri dışında bir şekilde erişmek.
 • Ekmob veya Hizmetlerle ilgili sahte beyanda bulunmak.
 • Sistemi izinsiz gönderimler için kullanmak. İşbu Hizmetleri izinsiz şekilde yeniden satmak.
 • Sistemi kimliğinizi gizlemek, faklı bir kimlik kullanmak, aldatıcı bilgi göndermek için kullanmak.
 • Başkalarının markalarını ve isimlerini izinsiz kullanmak.
 • Her türlü yasa dışı içeriği saklamak, paylaşmak, göndermek veya yasal olmayan herhangi bir faaliyette bulunmak.
 • Bağlanılan ağların ya da araçların teknik gereklerini sağlamak üzere, bazı içerikler halka açık kanallar üzerinden şifrelenmeden taşınabilir ya da depolanabilir.

Ücretsiz Deneme Hesabı, Abonelik, Ücretler, Ödeme, İade, Üyelik Değişikliği

Ekmob, ürün ve hizmetlerinin tanıtımı için sınırlı süreli “Ücretsiz Deneme Hesabı” sunabilir. Ücretsiz Deneme Hesabı kullanım hakkının sunumu ve şartları tamamen Ekmob’un inisiyatifindedir ve önceden haber vermeden sonlandırılabilir. Her “Müşteri”, Ücretsiz Deneme Hesabı hakkından sadece bir kere faydalanabilir.

Ücretsiz Deneme Hesabı kullanım süresi sonunda, Müşteri isterse ücretli Ekmob aboneliği başlatabilir. Müşteri Ücretsiz Deneme Hesabı sonunda ücretli Ekmob aboneliği başlatmazsa, bu Sözleşme kendiliğinden sona erer, kendiliğinden yenilenmez, müşteri hesabı kapatılır ve Müşteri’ye ait veriler, kanunen saklanması gereken sürenin sonunda silinirler.

Müşteri Ekmob hizmetlerine Ekmob’un web sitesindeki ilgili bölümden gerekli formu doldurarak hesap açıp, abonelik başlatabilir. Ekmob hizmetlerine abone olduğunuzda (“Abonelik”), Ekmob tarafından tarafınıza sunulan hizmetlerin her kullanım dönemi sonunda otomatik olarak yenilenmesine izin vermiş ve bu hizmetlerle ilgili dönemsel ücretlerin Abonelik süresince ödeneceğini taahhüt etmiş olursunuz.

Ekmob hizmetleri bireysel olarak veya şirket yetkilisi tarafından şirket adına satın alınarak ödemesi yapılır. Ekmob hesabınızda Sistem Yöneticisi yetkisine sahip kullanıcılar gerektikçe diğer kullanıcılara yetki verebilir ya da alabilirler.

Ekmob hizmetlerinden faydalanmak için geçerli bir kredi kartı ve/veya ön ödeme gereklidir. Her hizmet dönemi için ödeme ilgili dönemin başında alınır ve iade edilmez. Ekmob, farklı hizmet paketleri için, farklı ödeme yöntemleri ve şartları belirleyebilir.

Ekmob hesabında geçerli bir kredi kartı tanımlandıysa, ve Müşteri Ekmob’u geçerli hizmet dönemi bitiminden önce aboneliğini iptal etmek istediğine dair bilgilendirmediği sürece, Ekmob hizmetleriyle ilgili ücretler, zamanı geldiğinde otomatik olarak bu kredi kartından tahsil edilecektir. Ekmob ilgili ödeme yönetimine ait bilgileri, gelecekteki ödemelerin tahsilatlarında kullanmasına yönelik olarak sistemlerinde güvenli şekilde saklayabilir.

Banka havalesiyle ödeme tercih edildiyse, alınan hizmetin kesintisiz sağlanabilmesi için, zamanı geldiğinde hizmet ödemesinin Müşteri tarafından ön ödeme yöntemiyle gerçekleştirilmiş olması gereklidir. Ekmob, ödeme dönemlerinde Müşteriye hatırlatıcı bilgilendirme mesajları gönderecektir, ancak bu mesajların Müşteriye ulaşmaması durumunda ödeme yükümlülüğünde bir değişiklik olmaz.

Mevcut kullanım dönemi içinde Müşteri tarafından, kullanıcı hakları veya kullanılan servislerle ilgili arttırma ve azaltma yapılabilir. Dönem içinde ilave servis alınması veya kullanıcı arttırımı yapıldığında, bir sonraki faturalama dönemine kadar kalan gün sayısı kadar kısmi faturalandırma işlemi yapılabilir. Müşteri ödemesini yaptığı servis ve kullanıcıları ilgili dönem içinde kullanmaz veya servis/kullanıcıları sistemden silse dahi herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.

Eksik kullanım yapılan aylar, abonelik değişikliği ya da açık hesap ile kullanım yapılmayan aylar için iade yapılmaz ya da ek kredi verilmez.

Ekmob, işbu sözleşme kapsamındaki ücretlerin ödenmemesi veya kesintiye uğratılması halinde Müşteri’nin kontrol paneline erişimini, önceden haber vermeden, kısmen veya tamamen kısıtlamak (hesabı askıya almak) veya akdi fesih haklarını saklı tutar.

Müşterinin hesabının yukarıdaki sebepten askıya alınması veya akdin fesih durumlarında, Ekmob’un Müşteriye herhangi bir suretle maddi, manevi, müspet yahut menfi tazminat yahut sair ödenti ödemesi mükellefiyetini doğmayacaktır.

Müşteri tarafından abonelikle ilgili yapılan her değişiklik hemen geçerli olur.

Tüm ücretlere vergiler dahil değildir ve ek vergilerin ödenmesi Müşterinin sorumluluğundadır.

Bu hizmet, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre faturalanmaktadır.

Hizmetlerin Askıya Alınması ve Abonelik/Hesap İptali

Müşterinin Ekmob hesabı askıya alındığında, askıya alma tarihinden itibaren kırk (40) gün boyunca bilgileri sistemde korunur (yasalardan kaynaklanan belirli süre saklanması gereken bilgiler hariçtir). Müşteri hesabını bu süre içerisinden tekrar kullanmak isterse, Müşteri gerekli ödemeyi gerçekleştirdikten sonra hesap Ekmob tarafından tekrar etkin hale getirilecek ve Müşteri bilgilerine ulaşabilir hale gelecektir.

Müşteri bu süre zarfında gerekli ödemeyi yaparak hesabını etkin hale getirmezse, bu sürenin sonunda Müşterinin tüm bilgileri silinebilir ve tekrar bir daha geri getirilemeyebilir.

Müşteri, kendi aboneliğini veya hesabını doğru bir şekilde iptal etmekten sorumludur. Herhangi bir zamanda Kontrol Paneli menüsündeki ilgili bölümden abonelik iptal edilebilir. İptal durumunda, Müşteri mevcut kullanım dönemi sonuna kadar Ekmob hizmetlerini kullanmaya devam edebilir, dönem sonunda abonelik sonlanacak ve tekrar faturalandırma gerçekleştirilmeyecektir. E-posta ya da telefon yoluyla gönderilen abonelik değişiklik veya iptal taleplerini Ekmob işleme koyup koymamakta serbesttir.

Müşterinin, hesabın askıya alınması veya iptali durumlarında, yukarıda belirtilen, bilgilerin silinmesinden önceki süreler dahilinde, sistemde kayıtlı bilgilerini Ekmob’dan talep ederek veya sistemden dışa aktarım araçlarını kullanarak alma sorumluluğu tamamen kendisine aittir. Bilgilerin Müşteri’ye hangi formatta teslim edileceğini Ekmob belirler.

Ekmob, kanuni yükümlülüklerin sağlanması, çalışanlarının / hissedarlarının / iş ortaklarının / tedarikçilerinin güvenliğinin ve haklarının korunması, hizmetlerin devamlılığının sağlanmasına, hataların giderilmesine veya diğer müşteri / kullanıcıların haklarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili acil ve gerekli gördüğü durumlarda önceden haber vererek ya da vermeden, herhangi bir zamanda Müşterinin hesabını kapatabilir ya da tüm hesaba ya da bir bölümüne ulaşımını engelleyebilir. Bu şekilde Hizmetlerin kapanması, hesabın dondurulması ya da silinmesi, hesaba erişimin engellenmesi, Müşterinin hesabındaki tüm içerikler üzerindeki haklarından feragat etmesini gerektirebilir. Müşteri böyle bir durumda Ekmob’un bir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul eder.

Ekmob herhangi bir nedenle herhangi bir kişiye veya şirkete hizmet vermeme hakkını saklı tutar.

Değişiklikler

İşbu sözleşmede ifadesini bulan çalışma ve hizmet biçimleri Müşterinin seçtiği hizmet paketi içeriğinden ibarettir. Ekmob, paket içeriklerini Müşteriye e-posta ve diğer iletişim kanallarından önceden bildirimde bulunarak dilediği zaman ve tek taraflı olarak değiştirmek hakkını saklı tutar. Ekmob, Hizmetlerin devamlılığının sağlanmasına veya hataların giderilmesine yönelik v.b. acil durumlarda, Müşteri’ye önceden haber vermeden paket içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Paket ve Hizmetler içeriğinde Ekmob tarafından tek taraflı olarak gerçekleştirilecek değişiklikler, Ekmob’un Müşteri lehine hiçbir surette maddi, manevi, müspet ve menfi tazminat, ücret iadesi ve sair ödenti ödemesi mükellefiyetini doğurmaz.

Ekmob ücretleri ya da ödeme şartlarını otuz (30) gün önceden haber vererek değiştirme hakkını saklı tutar. Ekmob bu değişiklikleri kendi tercihine göre www.ekmob.com web sitesinden ve/veya Müşteriyle iletişimde olduğu diğer kanallardan duyurur.

Ekmob, işbu sözleşmede yer alan ücretler ve ödeme şartları dışında kalan şart ve sorumlulukları ve hizmet kapsamını dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirmek hakkını saklı tutar. Müşteri, bu değişikliklerden kaynaklandığını öne sürerek Ekmob’u zarar ve ziyandan sorumlu tutmayacağını peşinen kabul eder.

Sorumluluğun Sınırlandırılması Ve Garanti

Müşteri, Ekmob tarafından bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetler “Olduğu Gibi” sunulduğunu peşinen kabul eder.

 • “Olduğu Gibi” tanımlaması, sunulan hizmetlerin paket hazır çözümler olduğunu, ilgili hizmetlerle ilgili Ekmob tarafından açıklanan (Ekmob web sitesinde ve (varsa) Müşteriye sağlanan diğer ek belgelerde) özelliklerle Müşteriye sunulduğunu ifade etmektedir.
 • Ekmob, sözleşmeye konu hizmetlerin amaca uygunluğu, satılabilirlik ve ihlalsizlik de dahil olmak ve bunlarla da sınırlı kalmamak üzere, zımni dahi olsa hiçbir garanti vermez.
 • Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak ve/veya hizmetleri kullanmaya başlayarak, sağlanacak hizmetlerin içeriğini, sözleşmenin onay tarihinde Ekmob web sitesinde ve (varsa) sağlanan diğer ek belgelerde incelediğini, ve seçtiği hizmet paketindeki özelliklerini anlayarak, onayladığını beyan etmiş olur.
 • Ekmob, Müşteri’ye sunduğu Hizmetleri, web sitesinde açıkladığı “Servis Seviyesi” özellikleri dahilinde sunar. Müşteri, tercih ettiği hizmet paketinde belirtilen Servis Seviyesi özelliklerini kabul etmiştir. Müşteri, belirtilen servis seviyelerinin, hedeflenen nitelikler olduğunu, Ekmob’un bu nitelikleri sağlamak için gerekli her türlü iyi niyetli çabayı sarf edeceğini, ancak bu seviyelerin sağlanamamasından kaynaklı olduğunu iddia ederek, hizmet ücretlerini ödeme yükümlülüğünden kaçınmayacağını ve herhangi bir zarar veya ziyanın tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
 • Ekmob’un sunulacak hizmet içeriğiyle ilgili olarak, işbu sözleşmede, web sitesinde ve (varsa) sağlanan ek belgelerde açıklananlar dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Ekmob, bu sözleşme kapsamında, Müşteri için ek özellikler geliştirme yükümlülüğü altında sayılamaz.
 • Ekmob, burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; hizmet ve ürünlerin, hatasız olduğunu, erişimin kesintisiz ve devamlı olduğunu, Müşterinin özel talep ve ihtiyaçlarını karşılayacağını, kalitesinin beklentilerini karşılayacağını ve hizmetlerdeki her hatanın düzeltileceğini garanti etmez.
 • Müşteri Ekmob tarafından açıklananlar (Ekmob web sitesinde ve (varsa) satın alma esnasında Müşteriye sağlanan diğer ek belgelerde) dışındaki özelliklerin eksikliğinden dolayı Ekmob’un herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul eder.

Ekmob, Hizmetlerin devamlılığının sağlanmasına, hataların giderilmesine veya diğer Müşteri/kullanıcıların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili acil ve gerekli gördüğü durumlarda, herhangi bir zamanda habersiz olarak bakım, onarım, güncelleme çalışmaları ya da başka bir nedenden dolayı Hizmetleri kullanımınızı tamamen ya da kısmi olarak durdurabilir veya sınırlandırabilir. Bu sırada oluşabilecek herhangi bir kesinti ya da bilgi kaybından Ekmob sorumlu değildir.

Mücbir sebepler: Ekmob’un makul kontrolü dışında olan nedenler (doğal afet, genel grev, yaygın salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı v.b.) ile işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirememesi veya yerine getirmede gecikmesi halinde Ekmob söz konusu yükümlülüklerin ifa edilmesinden ya da zamanında ifa edilmesinden sorumlu olmayacaktır.

Taraflar, işbu sözleşmede gösterilen hizmetler ve keza işbu sözleşmede sayılan her türlü hususlar nedeniyle, Ekmob’un doğrudan faaliyeti yahut çalışanlarının eylemi neticesinde veya dolaylı (kar kayıpları, veri kayıpları, yetkisiz erişimler, avukat ücretleri de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere) olarak ortaya çıkabilecek -ve netice itibariyle Ekmob, ortakları, çalışanları, yöneticileri, tedarikçileri veya temsilcileri tarafından Müşteriye ödenmesi gerekecek- maddi, manevi, müspet ve menfi tazminat tutarlarının, tazmin talebinin yapıldığı günden önceki doksan (90) takvim günlük sürede Ekmob’un Müşteriden tahsil etmiş olduğu ücretler toplamını aşmayacağı hususunda kesin, kayıtsız ve şartsız olarak mutabık kalmışlardır.

Veri İşleyen ve Veri Sorumlusu Tanımları

 • Taraflar, 6698 Sayılı Kanun, ilgili mevzuat ve işbu sözleşme mucibince Ekmob’un “Veri İşleyen”, Müşterinin ise “Veri Sorumlusu” olarak kabul edildiği hususlarında mutabıktır.
 • Aşağıda sayılı yetkiler Müşteri tarafından Ekmob’a aktarılmıştır. Ne var ki bu yetki aktarımı, Ekmob’un “veri sorumlusu” sıfatını edindiği biçiminde yorumlanamaz. Ekmob’a aktarılan yetkiler;
  • Kişisel verilerin toplanma yöntemi.
  • Kişisel verilerin saklanma süresi.
  • Kişisel verilerin aktarımı metodu
  • Kişisel verilerin toplanması için kullanılacak metot ve bilgi teknolojileri sistemleri.
  • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi yöntemleri.

Gizlilik Politikası

Müşteri, Ekmob web sitesinde yayınlanan Ekmob Gizlilik Politikası’nı okuyup onayladığını beyan eder.

Verilerin Gizliliği

İşbu sözleşme çerçevesinde toplanacak ve Ekmob tarafından muhafaza edilecek başta kişisel veriler olmak üzere her tür veri taraflar arasında gizlilikle muhafaza edilecektir.Şu kadar ki taraflar,

 • Toplanan verilerin kapsamı ve içeriğinin, Müşteri tarafından belirlendiği,
 • Kişisel ve diğer her türdeki verileri toplanan “müşteriler” (Müşterinin müşterileri) ve “kullanıcıların” (Müşterinin kullanıcıları ve personeli) başta KVKK olmak üzere kanundan doğan her neviden bilgilendirilme mükellefiyetlerinin Müşteri tarafından, başta Müşteri personeli olmak üzere yine “kullanıcılar” eliyle sağlanacağını/gözetileceğini ve işbu bilgilendirme mükellefiyetinin kesin ve münhasıran Müşteri üzerine bırakıldığı,
 • Kişisel bilgileri ve diğer her türdeki verileri toplanan “müşteri” ve “kullanıcıların” usulünce bilgilendirilmemeleri nedeniyle Ekmob’un veya diğer üçüncü tarafların uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyandan sadece Müşterinin bizzat kendisinin sorumlu olduğu,
 • Verilerin, işleme amacının gerektirdiği veya ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca Ekmob eliyle muhafaza edileceğini ve bilahare Ekmob’un 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde söz konusu verileri anonimleştirerek (yani kişisel ayırt edici bilgilerden arındırılarak) işbu sözleşmeye konu çalışmalar çerçevesinde ve pazarlama amaçları doğrultusunda kullanma ve üçüncü kişilerle paylaşma hakkının saklı olduğu ve bu konuda Ekmob’un Müşteri tarafından kesin ve tartışmasız bir şekilde yetkilendirildiğini,
 • Ekmob’un, verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü bulunduğu,

konularında kesin olarak mutabakata varmıştır.

Fikri Mülkiyet Kanunu

Müşteri,

 • Kendisine ait her çeşit logo, marka ve benzeri tanımlayıcı işaretin Ekmob tarafından işbu akdin yürürlükte olduğu süre boyunca Ekmob’a ait web sitesi, sosyal medya kanalları, satış ve pazarlama malzemeleri ve Ekmob’un anlaşmalı olduğu sair tüm medya kanalları üzerinde, işbu sözleşmede gösterilen akdi ilişkinin kapsamı ile sınırlı kalmak kaydıyla bedelsiz olarak kullanımına muvafakat ettiğini,
 • Ekmob tarafından işletilen web sitesi, panel, mobil uygulamalar ve sosyal medya kanallarına içerik yüklemek, mevcut içeriği güncellemek yahut değiştirmek haklarının münhasıran Ekmob’a ait olduğunu,

peşinen beyan ve kabul eder:

Çeşitli Şartlar

 • Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak, alacak ve mükellefiyetlerin diğer tarafın yazılı izni olmaksızın üçüncü bir kişiye temlik ve /veya devredilemeyeceği konusunda kesin olarak mutabık kalmışlardır.
 • Ekmob’un bu sözleşmede belirtilen herhangi bir maddeyi uygulamaması, o maddenin geçersiz olduğu anlamına gelmez. Sözleşme koşulları, Hizmetleri kullanımınızı kapsar ve Müşteri ve Ekmob arasındaki sözleşmeyi oluşturarak burada sayılanla sınırlı olmamakla birlikte daha önceden yapılmış herhangi bir anlaşmayı, işbu sözleşmenin eski versiyonlarını geçersiz kılar.
 • Müşteri, işbu sözleşmenin mahkeme kararıyla kısmen geçersiz addedilmesinin sözleşmenin kalan hükümlerinin geçerliliğine halel getirmeyeceği ve akdin geçerlilik arz eden hükümler doğrultusunda icrasına devam edileceğini peşinen kabul etmiştir.
 • İşbu sözleşmenin taraflarca onaylanmış olması, her iki tarafın diğer üçüncü kişiler ile benzer şart ve konularda sözleşme yapmak hakkına bir kısıtlama veya engel oluşturmaz.
 • Taraflar, 4857 Sayılı İş Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca aralarında asıl işveren alt işveren ilişkisinin mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tebligat ve İletişim

İşbu sözleşme gereğince yapılması gereken her çeşit bildirim, Müşteri’nin Ekmob’a bildirdiği iletişim adreslerine gerçekleştirilecektir. İletişim adreslerinin (elektronik ve fiziki) güncel tutulması Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri, Ekmob’la iletisim@ekmob.com e-posta adresini kullanarak veya https://ekmob.com adresindeki iletişim formu veya güncel iletişim bilgilerinden faydalanarak iletişime geçebilir.

Süre ve Fesih

İşbu sözleşme onaylandığı anda yürürlüğe girer ve 1(bir) yıl sürelidir.

Ekmob veya Müşteri, işbu sözleşmeyi dilediği zaman, önceden haber vermeden ve sebep göstermeden fesih edebilir. Taraflardan birinin akdi sorumluklarına aykırı hareket etmesi diğer tarafa akdi derhal fesih hakkını sağlar.

Sözleşme, Müşteri Ekmob hizmetlerinden faydalanmaya devam ettiği sürece ve herhangi bir şekilde taraflarca fesih edilmedikçe her yıl aynı şartlar ve süre ile kendiliğinden uzamış sayılacaktır. Sözleşme, Müşteri’nin Ekmob hizmetlerini kullanmayı sonlandırmasını takip eden yenilenme döneminde kendiliğinden sona erecek ve yenilenmeyecektir.

Fesih veya sonlanma durumunda, tarafların fesih veya sonlanma tarihine kadar ortaya çıkmış borç, alacak ve akdi sorumlulukları geçerliliğini koruyacaktır.

Fesih ve sonlanma durumunda Ekmob, sözleşmenin süresi boyunca toplanan verileri dilediği süre boyunca muhafaza etme ve işbu sözleşmenin “Verilerin Gizliliği” bölümünde ve sair maddelerinde ifadesini bulduğu üzere, anonimleştirerek kullanmak haklarını saklı tutar. Aksi Ekmob tarafından tek taraflı olarak kararlaştırılmadıkça veriler fesih gününü takip eden altıncı ayın sonunda silinir.

Yetki

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözüm mahalli İSTANBUL (ÇAĞLAYAN) Mahkemeleri ve icra daireleridir.

Hizmet Koşulları ile ilgili herhangi bir sorunuz ya da endişeniz var ise, iletisim@ekmob.com adresine e-posta göndererek bizimle irtibata geçebilirsiniz.